تماس با مشاوران : ۶۶۵۸۱۰۶۸


تعدادی از ارگانها ، سازمانها و شرکتهایی که کارشناسان و متخصصین شرکت آتیس سگال با آنها سابقه همکاری داشته اند.

 

 • مجلس شورای اسلامی : رادان تهران
  نصب و راه اندازی شبکه تحت pc با کامپیوترهای macintosh
 • سازمان انرژی اتمی : رادان تهران
  نصب و راه اندازی شبکه تحت pc با کامپیوترهای macintosh
 • سازمان عقیدتی سیاسی نیروی هوایی ارتش : رادان تهران
  پشتیبانی و نگهداری یک دستگاه سرور اصلی همراه با ۱۰ دستگاه سرویس گیرنده (windows 2003 server)
 • نیروگاه حرارتی کازرون: رادان تهران
  نصب و راه اندازی سایت شبکه شامل یک فایل سرور و ۱۰ عدد دستگاه سرویس گیرنده (windows 2003 server )
 • واحد سمعی و بصری ایران خودرو(طراحی و گرافیک) : رادان تهران
  سرویس و نگهداری کامپیوترهای واقع در سایت طراحی
 • شرکت کیمیا پدیده تیج(طراحی و گرافیک) : آتیس سگال
  راه اندازی و پشتیبانی ۱۰ دستگاه کامپیوتر و شبکه واقع در آتلیه ( قرارداد سالیانه)
 • شرکت فراکوشان : آتیس سگال
  پشتیبانی ۱ دستگاه سرور (windows 2008 server) و ۱۰ دستگاه سرویس گیرنده کامپیوتر ( قرارداد سالیانه)
 • شرکت اندیشه پردازان(طراحی و گرافیک) : آتیس سگال
  راه اندازی و پشتیبانی ۵ دستگاه کامپیوتر و شبکه واقع در آتلیه ( قرارداد سالیانه)
 • شرکت فرانگار آریا(طراحی وگرافیک) : آتیس سگال
  راه اندازی و پشتیبانی ۶ دستگاه کامپیوتر و شبکه واقع در آتلیه ( قرارداد سالیانه)
 • کانون تبلیغاتی سرو لاله زار(طراحی و گرافیک) : آتیس سگال
  راه اندازی و پشتیبانی ۱۰ دستگاه کامپیوتر و شبکه واقع در آتلیه طراحی ( قرارداد سالیانه)
 • کانون تبلیغاتی لاله زار(طراحی و گرافیک) : آتیس سگال
  راه اندازی و پشتیبانی ۱ دستگاه سرور (windows 2008 server )و۸ دستگاه سرویس گیرنده  ( قرارداد سالیانه)
 • طراحی گرافیک گستر(طراحی و گرافیک) : آتیس سگال
  راه اندازی و پشتیبانی ۷ دستگاه کامپیوتر و شبکه محلی واقع در آتلیه طراحی ( قرارداد سالیانه)
 • آتلیه طراحی شمیم(طراحی و گرافیک)
  راه اندازی و پشتیبانی ۶ دستگاه کامپیوتر و شبکه واقع در آتلیه طراحی ( قرارداد سالیانه)
 • آتلیه نوید(طراحی و گرافیک)
  راه اندازی و پشتیبانی ۶ دستگاه کامپیوتر و شبکه واقع در آتلیه طراحی ( قرارداد سالیانه)
 • چاپ خجسته(طراحی و گرافیک)
  راه اندازی و پشتیبانی ۷ دستگاه کامپیوتر و شبکه محلی واقع در آتلیه طراحی ( قرارداد سالیانه)
 • شرکت نگاه شرقی(طراحی و گرافیک) : آتیس سگال
  پشتیبانی ۸ دستگاه کامپیوتر و سرویس و نگهداری شبکه ( قرارداد سالیانه )
 • موسسه انتشارات نزهت(طراحی و گرافیک): آتیس سگال
  راه اندازی و پشتیبانی ۱۰ دستگاه کامپیوتر و شبکه واقع در آتلیه طراحی ( قرارداد سالیانه)
 • دفتر خدمات نشر فرهنگ و هنر : آتیس سگال
  پشتیبانی ۶ دستگاه کامپیوتر و سرویس و نگهداری شبکه
 • حسابداران سامان پندار: پارسه پردازش
  پشتیبانی ۷ دستگاه کامپیوتر و سرویس و نگهداری شبکه واقع در دفتر اصلی ( قرارداد سالیانه )
 • بازرگانی هرمز مارین : پارسه پردازش
  پشتیبانی ۱۲ دستگاه کامپیوتر و سرویس و نگهداری شبکه
 • شرکت بهداشتی پوبر : ادا افزار
  پشتیبانی ۶ دستگاه کامپیوتر و سرویس و نگهداری شبکه
 • شرکت آدا افزار
  پشتیبانی ۷ دستگاه کامپیوتر و سرویس و نگهداری شبکه
 • هنرستان فنی حرفه ای آریا تکنیک :آتیس سگال
  پشتیبانی ۱ دستگاه سرور (windows 2008 server )و۱۰ دستگاه سرویس گیرنده و شبکه محلی واقع در سایت آموزشی (قرارداد سالیانه)
 • هنرستان فنی حرفه ای کسری:آتیس سگال
  راه اندازی و پشتیبانی ۲ دستگاه سرور(windows 2008 server) و ۳۰ دستگاه سرویس گیرنده و شبکه واقع در سایت های آموزشی (قرارداد سالیانه)
 • شرکت  بهرشد : آتیس سگال
  پشتیبانی ۱ دستگاه سرور(windows 2008 server) و ۱۰ دستگاه سرویس گیرنده  (قرارداد سالیانه)
 • شرکت فن آوران برق گلستان : آتیس سگال
  پشتیبانی ۶ دستگاه کامپیوتر و سرویس و نگهداری شبکه (قرارداد سالیانه)
 • مرکز اطلاعات فنی ایران : آتیس سگال
  پشتیبانی ۱ دستگاه سرور(windows 2008 server) و ۱۱ دستگاه سرویس گیرنده.
 • شرکت تجهیز کالای آداک  : آتیس سگال
  پشتیبانی ۱ دستگاه سرور(windows 2008 server) و ۱۴ دستگاه سرویس گیرنده.
 •  شرکت برق آب فن  : آتیس سگال
  پشتیبانی۱ دستگاه سرور(windows 2012 server) و ۱۴ دستگاه سرویس گیرنده.
 •     حمل و نقل بین الملل به تام ترابر : آتیس سگال
  پشتیبانی۱ دستگاه اتوماسیون ۸ دستگاه سرویس گیرنده
 •  شرکت راه و ساختمان راکن : آتیس سگال
  پشتیبانی ۱۰ دستگاه کامپیوتر و سرویس و نگهداری شبکه

 

 

*