تماس با مشاوران : ۶۶۵۸۱۰۶۸


خانم ندا درویشی

تحصیلات :‌لیسانس نرم افزار

سن : ۲۸

دوره کاراموزی : ۱۳۹۴ – مدت ۲۲۰ ساعت

اشتغال : بخش خصوصی

 

امیر حسین ربیعی

تحصیلات :‌دیپلم

سن : ۳۵

دوره کاراموزی : ۱۳۹۴ – مدت : ۱۲۰ ساعت

اشتغال : بخش خصوصی

 

 


خانم هما برقی

تحصیلات :‌دانشجو IT

سن : ۲۳

دوره کاراموزی : ۱۳۹۵ – مدت ۶۰ ساعت

اشتغال :بخش خصوصی

 

 


آقای اشکان ناصری

تحصیلات :‌کاردانی شبکه

سن : ۲۳

دوره کاراموزی : ۱۳۹۵ – مدت ۱۲۰ ساعت

اشتغال : بخش خصوصی

 

 


خانم سعیده پارسا

تحصیلات :‌لیسانس IT

سن : ۲۸

دوره کاراموزی : ۱۳۹۶ – مدت ۱۸۰ ساعت

اشتغال : بخش خصوصی

 

 


حمید رضا چاکرالحسینی

تحصیلات :‌فوق لیسانس شبکه

سن : ۲۴

دوره کاراموزی : ۱۳۹۶ – مدت ۸۰ ساعت

اشتغال : بخش خصوصی

 

 


خانم دنیا فرخنده کیش

تحصیلات :‌لیسانس ICT

سن : ۳۳

دوره کاراموزی : ۱۳۹۶ – مدت : ۲۴۰ ساعت

اشتغال : بخش خصوصی

 

 

 

طوبی مهرابی

تحصیلات :‌دانشجو IT

سن : ۳۹

دوره کاراموزی : ۱۳۹۶ – مدت : اتمام دوره

اشتغال :

 

 

خانم مریم خامدار

تحصیلات :‌فارغ التحصیل

سن : ۲۵

دوره کاراموزی : ۱۳۹۷ – مدت : در حال گذراندن دوره

اشتغال :

 

آقای محمد شهبازی

تحصیلات :‌  لیسانس IT

سن : ۳۳

دوره کاراموزی : ۱۳۹۷ – مدت : در حال گذراندن دوره

اشتغال : بخش خصوصی

 

آقای حجت اله امرائی

تحصیلات :‌لیسانس نرم افزار

سن : ۲۶

دوره کاراموزی :۱۳۹۴ – مدت ۲۴۰ ساعت

اشتغال : بخش دولتی

 

 


خانم مهناز زندی

تحصیلات :‌لیسانس IT

سن : ۲۴

دوره کاراموزی : ۱۳۹۴  – مدت : ۱۲۰ ساعت

اشتغال : بخش خصوصی

 


خانم زهرا شاکری

تحصیلات :‌لیسانس نرم افزار

سن :۳۳

دوره کاراموزی : ۱۳۹۴ – مدت : ۱۰۰ ساعت

اشتغال : بخش خصوصی

 


خانم سحر اخدر

تحصیلات :‌فوق لیسانس شبکه

سن : ۳۵

دوره کاراموزی : ۱۳۹۵- مدت : ۲۰۰ ساعت

اشتغال : بخش خصوصی

 


آقای سهراب نقیبی زاده

تحصیلات :‌لیسانس اقتصاد

سن : ۲۵

دوره کاراموزی : ۱۳۹۵ – مدت ۶۰ ساعت

اشتغال : بخش خصوصی

 

 

خانم مهشاد میرزایی

تحصیلات :‌ لیسانس نرم افزار

سن : ۲۴

دوره کاراموزی : ۱۳۹۶ – مدت ۲۴۰ ساعت

اشتغال : بخش خصوصی

 

 

خانم پرتو افشار

تحصیلات :‌ فوق لیسانس شبکه

سن : ۲۶

دوره کاراموزی : ۱۳۹۶ – مدت : ۱۵۰ ساعت

اشتغال : بخش خصوصی

 

خانم شیوا موسوی

تحصیلات :‌ لیسانس نرم افزار

سن : ۲۵

دوره کاراموزی : ۱۳۹۶ – مدت : ۲۲۵ ساعت

اشتغال : بخش خصوصی

 

خانم مونا صادقی

تحصیلات :‌دانشجو  فناوری اطلاعت

سن : ۲۲

دوره کاراموزی : ۱۳۹۶ – مدت : در حال گذراندن دوره

اشتغال : بخش دولتی

 

خانم شیما برقی

تحصیلات :‌فارغ التحصیل

سن : ۳۰

دوره کاراموزی : ۱۳۹۷ – مدت : اتمام دوره

اشتغال :

*