سابقه همکاری

تعدادي از ارگانها ، سازمانها و شرکتهايي که کارشناسان و متخصصين شرکت آتيس سگال با آنها سابقه همکاري داشته اند

 • مجلس شوراي اسلامي

      نصب و راه اندازي شبکه تحت pc با کامپيوترهاي macintosh

 •  سازمان انرژي اتمي 

      نصب و راه اندازي شبکه تحت pc با کامپيوترهاي macintosh

 •  سازمان عقيدتي – سياسي نيروي هوايي ارتش 

      پشتيباني و نگهداري يک دستگاه سرور اصلي همراه با 10 دستگاه سرويس گيرنده (windows 2003 server) 

 •  نيروگاه حرارتي کازرون

      نصب و راه اندازي سايت شبکه شامل يک فايل سرور و 10 عدد دستگاه سرويس گيرنده (windows 2003 server )

 •  واحد سمعي و بصري ايران خودرو

       سرويس و نگهداري کامپيوترهاي واقع در سايت طراحي 
   

 •  شرکت کيميا پديده تيج

       راه اندازي و پشتيباني 10 دستگاه کامپيوتر و شبکه واقع در آتليه ( قرارداد ساليانه)

 •  شرکت فراکوشان

        پشتيباني 1 دستگاه سرور ( 2008 server) و 10 دستگاه سرويس گيرنده کامپيوتر ( قرارداد ساليانه)        

 •  شرکت انديشه پردازان

       راه اندازي و پشتيباني 5 دستگاه کامپيوتر و شبکه واقع در آتليه ( قرارداد ساليانه)

 • شرکت فرانگار آريا

       راه اندازي و پشتيباني 6 دستگاه کامپيوتر و شبکه واقع در آتليه ( قرارداد ساليانه)

 •  کانون تبليغاتي سرو لاله زار

       راه اندازي و پشتيباني 10 دستگاه کامپيوتر و شبکه واقع در آتليه طراحي ( قرارداد ساليانه)

 •  کانون تبليغاتي لاله زار

             پشتيباني 1 دستگاه سرور  (windows 2008 server) و 10دستگاه سرويس گيرنده                                                                                                                       

 •  طراحي گرافيک گستر

       راه اندازي و پشتيباني 7 دستگاه کامپيوتر و شبکه محلي واقع در آتليه طراحي ( قرارداد ساليانه)

 •  آتليه طراحي شميم

       راه اندازي و پشتيباني 6 دستگاه کامپيوتر و شبکه واقع در آتليه طراحي ( قرارداد ساليانه)

 •  آتليه نويد

        راه اندازي و پشتيباني 6 دستگاه کامپيوتر و شبکه واقع در آتليه طراحي ( قرارداد ساليانه)

 •  چاپ خجسته

        راه اندازي و پشتيباني 7 دستگاه کامپيوتر و شبکه محلي واقع در آتليه طراحي ( قرارداد ساليانه)

 • دفتر خدمات فني ديجيتال نگار

       پشتيباني 3 دستگاه کامپيوتر و سرويس و نگهداري شبکه ( قرارداد ساليانه )

 •  موسسه انتشارات نزهت

       راه اندازي و پشتيباني 10 دستگاه کامپيوتر و شبکه واقع در آتليه طراحي ( قرارداد ساليانه)

 •  دفتر خدمات نشر فرهنگ و هنر 

       پشتيباني 6 دستگاه کامپيوتر و سرويس و نگهداري شبکه

 •  حسابداران سامان پندار

       پشتيباني 7 دستگاه کامپيوتر و سرويس و نگهداري شبکه واقع در دفتر اصلي ( قرارداد ساليانه )

 •  بازرگاني هرمز مارين

       پشتيباني 12 دستگاه کامپيوتر و سرويس و نگهداري شبکه 

 • شرکت بهداشتي پوبر

       پشتيباني 6دستگاه کامپيوتر و سرويس و نگهداري شبکه 

 •  شرکت آدا افزار

       پشتيباني 7 دستگاه کامپيوتر و سرويس و نگهداري شبکه 

 •  هنرستان فني حرفه اي آريا تکنيک

        پشتيباني 1 دستگاه سرور ( 2008 server )و10 دستگاه سرويس گيرنده و شبکه محلي واقع در سايت آموزشي (قرارداد ساليانه)   


 •  هنرستان فني حرفه اي کسري

        راه اندازي و پشتيباني 2 دستگاه سرور( 2008 server) و 30 دستگاه سرويس گيرنده در سايت هاي آموزشي (قرارداد ساليانه)    


 •  شرکت نگاه شرقي(طراحي و گرافيک)

         پشتيباني 8 دستگاه کامپيوتر و سرويس و نگهداري شبکه  قرارداد ساليانه  

  

 •  شرکت  بهرشد

      پشتيباني 1 دستگاه سرور(windows 2008 server) و 10 دستگاه سرويس گيرنده  (قرارداد ساليانه)  


 • شرکت فن آوران برق گستان

      پشتيباني 6 دستگاه کامپيوتر و سرويس و نگهداري شبکه (قرارداد ساليانه)      


 • مرکز اطلاعات فني ايران

       پشتيباني 1 دستگاه سرور(windows 2008 server) و 11 دستگاه سرويس گيرنده          

   

 • شرکت راه و ساخنمان راکن    
           پشتيباني 8 دستگاه کامپيوتر وشبکه و تجهيزات جانبي ، قرارداد ساليانه

 •  شرکت ارمان صنعت
        پشتيباني 5 دستگاه کامپيوتر ، شبکه و تجهيزات جانبي ، قرارداد ساليانه

       
 • شرکت هيدروليفت  
          پشتيباني 1 دستگاه سرور و يکدستگاه تلسا و 10 عدد سرويس گيرنده و ساير تجهيزات جانبي ، قرار داد ساليانه  
 
 •  چاپخانه مبينا

          پشتيباني 4 دستگاه کامپيوتر وشبکه وتجهيزات جانبي ، قرار داد ساليانه


 • فروشگاه اينترنتي پادشاه هنر   

         پشتيباني 7 دستگاه کامپيوتر وشبکه و تجهيزات جانبي و يکد ستگاه سرور اتوماسيون ، قرارداد ساليانه


 • چاپ نجفي

          پشتيباني و راه اندازي 6 دستگاه کامپيوتر و شبکه 
کلیه حقوق متعلق به شرکت آتیس سگال می باشد